Wand- en Plafondsystemen

In 2000 werd binnen Herum een tweede bedrijf opgericht om het afbouwpakket uit te breiden op het gebied van systeemwanden, plafonds én interieurtimmerwerken. Deze disciplines gaan in het proces van renovatie en nieuwbouw vooraf aan het spuit-, schilder- en/of behangwerk. Deze uitbreiding van activiteiten geeft de opdrachtgever de mogelijkheid een groot deel van de afwerking bij één organisatie onder te brengen!

Dit heeft uiteraard meerdere voordelen:

 • Ondergrond en afwerking worden in een vroeg stadium op elkaar afgestemd hetgeen uiteindelijk tot een kwalitatief en esthetisch optimaal resultaat leidt.
 • Organisatorisch is zowel in de werkvoorbereidings- als uitvoeringsfase sprake van “korte lijnen” tussen de twee zusterbedrijven waardoor zeer snel en adequaat op wijzigingen/aanpassingen tijdens het bouwproces gereageerd kan worden.
 • Uitvoering in één hand levert kostenbesparing op.

 

Onze vakmensen voeren onder meer de volgende werkzaamheden uit:

 • Leveren en aanbrengen van (systeem)wanden en plafonds in de breedst mogelijke zin van het woord.
  • kant-en-klare systeemwanden en plafonds
  • in het werk gemaakte wanden (de zogenaamde metal-studwanden) en gipsplafonds
  • alle wanden en plafonds kunnen in een thermische, akoestische en/of brandwerende uitvoering worden gerealiseerd.
 • In alle wanden kunnen elementen zoals deur- en raamkozijnen, puien en panelen opgenomen worden.
 • Verlichtingsarmaturen kunnen volledig geïntegreerd worden in onze systeemwanden en –plafonds.
 • Voorzieningen voor en onderdelen van technische installaties (airco-units, rookmelders, sprinklers etc.) kunnen als een onderdeel van het wand- en plafondontwerp opgenomen worden waardoor zij niet langer als storende elementen worden ervaren doch eerder als industriële eyecatcher.

 

Systeembouw geeft een grote mate van flexibiliteit en is wellicht daardoor zo populair bij ontwerpers en opdrachtgevers. De mogelijkheden met systeemwanden en –plafonds zijn immers oneindig groot, niet alleen architectonisch (esthetisch) maar ook technisch (thermisch en akoestisch).

VCA gecertificeerd

 

Evenals Herum Schilder- en Afbouwwerken is Herum Wand- en Plafondsystemen als onderdeel van Herum Beheer VCA* gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu, Checklist, Aannemers. Dit waarborgt dat de uitvoering van alle werkzaamheden op een veilige manier gebeurt en dat aan de Arbowet en –regelgeving voldaan wordt.

Elk jaar vindt een audit plaats waarbijwordt getoetst of

 • medewerkers de vereiste diploma’s en certificaten hebben
 • medewerkers correcte instructies ontvangen met betrekking tot veiligheid en hun specifieke werkzaamheden
 • uitvoering van werkzaamheden in de praktijk op correcte wijze gebeurt.

Steekproefsgewijs worden bouwplaatsen bezocht en gecheckt op onder meer

 • het dragen van (verplichte) persoonlijke beschermingsmiddelen,
 • het werken met deugdelijk en gekeurd elektrisch handgereedschap en materieel,-
 • het aanwezig zijn van een bedrijfshulpverlener en EHBO-doos.

Het totale pakket van administratieve en praktische verplichtingen wordt 3-jaarlijks tot in detail geëvalueerd en beoordeeld. Bij positieve beoordeling volgt weer een certificatie voor 3 jaar met jaarlijkse controle.