Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bouwvakkers en schilders van Vithebo en Herum werken al heel wat jaren samen met personeel van de MTB. Nadat de eerste proefprojecten aan beide kanten positieve ervaringen opleverden, besloten de bedrijven over te gaan tot structurele groepsdetachering. Sindsdien werkt personeel van Vithebo en Herum in de uitvoering van de diverse projecten gezamenlijk met medewerkers van de MTB. Zodoende leren die het vakmanschap in de praktijk van vakmensen met ervaring.

Maatschappelijk betrokken ondernemen is daarmee voor Vithebo en Herum inmiddels vanzelfsprekend en geïntegreerd in hun filosofie en bedrijfsvoering.

 

Voor MTB is deze duurzame samenwerking belangrijk omdat zij voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden om hun mensen vanuit de beschermde werkomgeving naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. Werken in een reguliere omgeving biedt deze mensen perspectief; het versterkt hun eigenwaarde en ontwikkelingsmogelijkheden.

Doordat Vithebo en Herum deze marktbenadering ondersteunen en faciliteren, ontstaat voor de MTB meer ruimte om te focussen op haar taak en verantwoordelijkheid als mensontwikkelbedrijf, namelijk het verder ontwikkelen van haar medewerkers.